Schoolleiding

De schoolleiding van het Maerlant bestaat uit directie en afdelingsleiders

Directie

De directie van de school bestaat uit een rector en een conrector. De directie werkt met verschillende portefeuilles.

Rector
dhr. M. Scheffers MEd
m.scheffers@maerlant.eu

portefeuilles:
 • onderwijs
 • financiën
 • externe contacten: o.a. inspectie, gemeente Brielle, regionale partijen en VO-raad 
 • PR
 • directeurenberaad Galilei Onderwijsgroep
 • bestuur Technet

Conrector
dhr. P. Altorf 
p.altorf@maerlant.eu

portefeuilles:
 • financiën
 • HR
 • facilitair beheer
 • kwaliteitszorg
 • havo/vwo onderbouw: personele zaken

Afdelingsleiders:


De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, voor de organisatie van de afdeling en
voor leerling- en/of personeelszaken. In alle gevallen is de coach het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
De afdelingsleiders krijgen ondersteuning vanuit het Leerlingloket.

mw. L. Eijsberg
afdelingsleider leerlingbegeleiding

mw. M. van der Vegt-Smink - tijdelijk afwezig, haar taken worden waargenomen door mw. E. Ottevanger (e.ottevanger@maerlant.eu)
m.vegt@maerlant.eu
afdelingsleider leerlingzaken vmbo onderbouw

mw. K. Ziekman
afdelingsleider leerlingzaken havo/vwo onderbouw

dhr. R. van Erkel
afdelingsleider personele zaken en leerlingzaken vmbo bovenbouw

mw. M. van der Meulen
m.meulen@maerlant.eu
afdelingsleider leerlingzaken havo/vwo bovenbouw / toetsing en examenzaken
voorzitter examencommissie vmbo

mw. R. Hoogland MSc
r.hoogland@maerlant.eu
afdelingsleider personeelszaken havo/vwo bovenbouw


Nieuws
Eerste schoolweek 24-25
Verder lezen