Nieuws
Aanmelding schooljaar 2024-2025
Verder lezen
Maerlant maakt onderdeel uit van de Onderwijsgroep Galilei. De Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de regio Voorne-Putten/Rozenburg en ziet haar scholen als ontmoetingsplaatsen voor verschillende gezindten en culturen.
Wederzijds respect en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden, kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen. 

Maerlant biedt onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies; vmbo basis, kader, gemengde en theoretische leerweg, havo, atheneum en gymnasium. 

Binnen de school is ruimte voor een bijzondere afdeling: vmbo support, waar leerlingen met extra begeleidingsvragen of leerlingen met een vorm van autisme op maat worden bediend.

Het onderwijs op het Maerlant houdt rekening met verschillen en gebruikt juist de verschillende kwaliteiten van de leerlingen en medewerkers om een optimale leersituatie te creëren. Leerlingen, docenten, medewerkers met onderwijs- ondersteunende taken, stagiaires, vrijwilligers en ouders leren in onze school van en met elkaar. Dit betekent dat alle volwassenen in de school een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van leerlingen en een begeleidende rol vervullen in hun ontwikkeling.

<klik hier> voor het schoolplan 2022-2026