Iedere leerling een eigen coach

Gemiddeld eens in de 2 à 3 weken spreek je je coach. Die maakt een afspraak met jou, maar je kunt ook zelf initiatief nemen voor een afspraak met je coach. Die helpt je ook bij het maken van keuzes voor extra vaklessen en P-tijd.
Je coach helpt je ook bij het maken van doelstellingen, het plannen van schoolwerk, met hoe je je huiswerk kunt aanpakken en hoe je met leerwerk omgaat. 
Er is ook regelmatig contact met ouders door de coach, en de coach is omgekeerd ook een aanspreekpunt voor de ouders.

<klik hier> voor uitleg van een coach
Nieuws
Eerste schoolweek 24-25
Verder lezen