Iedere leerling een eigen coach


Gemiddeld eens in de 14 dagen spreek je je coach. Die maakt een
afspraak met jou, maar je kunt ook zelf initiatief nemen voor een
afspraak met je coach. Die helpt je ook bij het maken van keuzes
voor extra vaklessen (flextra) en p-tijd.
Je coach helpt je ook bij het plannen, met hoe je je huiswerk kunt
aanpakken en hoe je met leerwerk omgaat.
Er is ook regelmatig contact met ouders door de coach, en de
coach is omgekeerd ook een aanspreekpunt voor de ouders.

<klik hier> voor uitleg van een coach
Nieuws
Kennismaken op het Maerlant
Verder lezen