Programma's van Toetsing en Afsluiting

De PTA's - Programma's van Toetsing en Afsluiting - beschrijven wat de reglementen, regels en afspraken zijn die bij de examens in de verschillende afdelingen gelden. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed kennis nemen van de PTA's.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de betreffende afdelingsleider.

De examensecretaris van VWO is
mw. M. v.d. Meulen m.meulen@maerlant.eu

 

 

VWO

 nu in 4 vwo
 nu in 5vwo
 nu in 6vwo