Programma's van Toetsing en Afsluiting

De PTA's - Programma's van Toetsing en Afsluiting - beschrijven wat de reglementen, regels en afspraken zijn die bij de examens in de verschillende afdelingen gelden. Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed kennis nemen van de PTA's.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de betreffende afdelingsleider.

De examensecretaris van VMBO GL/TL is
mw. M. v.d. Meulen m.meulen@maerlant.eu

De examensecretaris van VMBO BB-KB-LWT is
dhr. D. van de Ruit d.ruit@maerlant.eu

VMBO-BB/KB 

 nu in 3 vmbo BB  PTA en examenreglement <klik hier>
 nu in 3 vmbo KB    PTA en examenreglement <klik hier>
   
 nu in 4 vmbo BB  PTA en examenreglement <klik hier>
 nu in 4 vmbo KB  PTA en examenreglement <klik hier>
    
 nu in 3 en 4 LWT  PTA en examenreglement <klik hier>

VMBO-GL/TL 

 nu in 3 vmbo-GL/TL   PTA 3vmbo-gl/tl 21-22 <klik hier>
   
 nu in 4 vmbo-GL/TL  PTA 3vmbo-gl/tl 20-21 <klik hier>
   PTA 4vmbo-gl/tl 21-22 <klik hier>