Aanmelden


Aanmelding voor het schooljaar 2024-2025:
Tijdens de landelijke aanmeldweek (tussen 25 maart en 31 maart 2024) kunt u uw kind met het definitieve schooladvies aanmelden. 
De groep 8 leerlingen maken de doorstroomtoets voortaan al in februari, direct nadat ze het schooladvies hebben gekregen. Halverwege maart is de uitslag van de doorstroomtoets bekend en uiterlijk 24 maart ontvangt uw kind het definitieve schooladvies.

Voor meer informatie over deze nieuwe landelijke procedure kunt u klikken op deze link.

Aanmelding voor vmbo-Support:
Zodra ouders met de huidige basisschool het adviesgesprek hebben gehad, kunnen wij alvast het dossier van uw kind screenen om te kijken of Support de meest passende plek is. Het liefst begin januari zodat we met elkaar de tijd hebben om tijdig een alternatieve onderwijsplek voor uw kind te vinden, mocht blijken dat Support niet passend is. De basisschool kan, na toestemming van ouders, de dossierstukken sturen naar onze gedragswetenschappers mevrouw Eijsberg: l.eijsberg@maerlant.eu.

Update: Minister Paul heeft besloten dat het dit schooljaar toch mogelijk is om groep 8-leerlingen al vóór 25 maart aan te melden, vanwege de vrije dagen die in de landelijke aanmeldweek vallen. Voorwaarde is dat deze leerlingen op moment van aanmelding al een definitief schooladvies hebben gekregen.

Tussentijdse instroom

Bij aanmeldingen van buitenaf gedurende het jaar hanteren wij de volgende criteria als vol:
- Vmbo bb 1e leerjaar: max 17 leerlingen per klas
- Vmbo bb/kb: max 24 leerlingen per klas
- Vmbo tl/havo/vwo: max 30 leerlingen per klas

Voor de specifieke afdeling Support hebben wij in het 1e leerjaar plek voor max 39 leerlingen verdeeld over 3 klassen.

Via deze link kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.

U kunt ook een mail sturen naar welkom@maerlant.eu met uw naam en adresgegevens en we zenden het u z.s.m. toe.

Mocht u rechtstreeks bij ons willen aanmelden dan kan dat natuurlijk ook.
U kunt het volledig ingevulde aanmeldingsformulier opsturen naar:
Maerlant, Postbus 104, 3230 AC Brielle
of afgeven bij de receptie van de school: Maerlant, Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX Brielle


Nieuws
Kennismaken op het Maerlant
Verder lezen