Aanmelden


Aanmelding voor het schooljaar 2024-2025:

Wat leuk dat u uw kind wilt aanmelden bij het Maerlant! Aanmelden kan digitaal via onderstaande link:

         

Wilt u liever vertrouwd aanmelden via een papieren inschrijfformulier? Download dan <hier> het formulier.

 

Aanmelding voor vmbo-Support:

Zodra ouders met de huidige basisschool het adviesgesprek hebben gehad, kunnen wij alvast het dossier van uw kind screenen om te kijken of Support de meest passende plek is. Het liefst begin januari zodat we met elkaar de tijd hebben om tijdig een alternatieve onderwijsplek voor uw kind te vinden, mocht blijken dat Support niet passend is. De basisschool kan, na toestemming van ouders, de dossierstukken sturen naar onze gedragswetenschappers mevrouw Eijsberg: l.eijsberg@maerlant.eu.

 

Aanmelding hogere leerjaren:

Kinderen die op dit moment op een andere school zitten en per schooljaar 2024-2025 over willen stappen naar het Maerlant, kunnen zich ook digitaal aanmelden.

Klik <hier> om uw kind aan te melden voor een hoger leerjaar dan klas 1.
 

Tussentijdse instroom gedurende het schooljaar

Bij aanmeldingen van buitenaf gedurende het jaar hanteren wij de volgende criteria als vol:
- Vmbo bb 1e leerjaar: max 17 leerlingen per klas
- Vmbo bb/kb: max 24 leerlingen per klas
- Vmbo tl/havo/vwo: max 30 leerlingen per klas, voor vmbo tl geldt max 25 leerlingen in het eerste leerjaar.

Voor de specifieke afdeling Support hebben wij in het 1e leerjaar plek voor max 39 leerlingen verdeeld over 3 klassen.

Voor tussentijdse instroom kunt u een bericht sturen naar welkom@maerlant.eu of telefonisch contact opnemen met de afdelingsleider, via 0181-412210. De receptie zal u met de betreffende afdelingsleider in contact brengen. 
 

Nieuws
Eerste schoolweek 24-25
Verder lezen