Stukken en verslagen

De wereld is volop in beweging, het onderwijs ook. Om de ontwikkelen in de maatschappij te volgen, moet het Maerlant de wettelijke richtlijnen volgen die door de overheid worden vastgestel maar zal het Maerlant daar eigen invullingen aangeven. De voornemens hiertoe en de noodzakelijke verslaggeving staan hier verzameld onder. Ook op het gedeelte van de Medezeggenschapsraad (MR) staat hierover informatie.


Omdat de stukken vaak vele bladzijden beslaan is er voor gekozen deze op pdf-formaat aan te bieden.
De omschrijvingen en de links naar de stukken staan hieronder.

 

                
Omschrijving plan/stuk link
   
* Schoolplan 2017-2021 pdf
* Schoolgids 2020-2021 pdf
* Leerlingenstatuut 2017-2019 pdf
* Schoolondersteuningsplan 2014-2018 pdf

Handelingsprotocol schoolveiligheid
  (wat het Maerlant er aan doet om de veiligheid van
  iedereen in en om de school te waarborgen)

pdf

* Convenant Veiligheid in en om school
   (Afspraken tussen de gemeente Brielle en de
   Brielse scholen om de veiligheid te waarborgen)

pdf
* De paragraaf "Veiligheid" uit het schoolreglement pdf

* Klachtenregeling
   (hoe te handelen als u klachten heeft)

pdf
 * Privacy pdf