Programma's van Toetsing en Afsluiting

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke documenten m.b.t. het examen.

 

De PTA's - Programma's van Toetsing en Afsluiting - beschrijven wat de reglementen, regels en afspraken zijn die bij de examens in de verschillende afdelingen gelden.

Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed kennis nemen van de PTA's.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de betreffende afdelingsleider.

De examensecretaris van VMBO GL/TL, HAVO en VWO is mw. M. v.d. Meulen m.meulen@maerlant.eu

De examensecretaris van VMBO BB-KB-LWT is dhr. D. van de Ruit d.ruit@maerlant.eu
Procedure ziekmelding tijdens toetsweek bovenbouw klassen <klik hier> 

 VMBO-BB/KB    
 nu in 3 vmbo BB   PTA en examenreglement 3 vmbo-BB <klik hier>
 nu in 3 vmbo KB   PTA en examenreglement 3 vmbo-KB <klik hier>

 nu in 4 vmbo BB     PTA en examenreglement 4 vmbo-BB <klik hier>
 nu in 4 vmbo KB
  PTA en examenreglement 4 vmbo-KB <klik hier>

 nu in 3 en 4 LWT   PTA en examenreglement 3 en 4 vmbo-bb LWT 2020-2021 <klik hier> 
     
 VMBO-GL/TL     
 nu in 3 vmbo gl/tl   PTA 3 vmbo-gl/tl 2020-2021 <klik hier>

 nu in 4 vmbo-gl/tl  

PTA 3 vmbo-gl/tl 2019-2020 <klik hier>
PTA 4 vmbo-gl/tl 2020-2021 <klik hier>     
 HAVO    
 nu in 4 havo   PTA 4 havo 2020-2021 <klik hier>
 nu in 5 havo  

PTA 4 havo 2019-2020 <klik hier>
PTA 5 havo 2020-2021 <klik hier>     
 VWO    
 nu in 4 vwo   PTA 4 vwo 2020-2021 <klik hier>
 nu in 5 vwo   PTA 4 vwo 2019-2020 <klik hier>
PTA 5 vwo 2020-2021 <klik hier>
 nu in 6 vwo  

PTA 4 vwo 2018-2019 <klik hier>
PTA 5 vwo 2019-2020 <klik hier>
PTA 6 vwo 2020-2021 <klik hier>