Examen informatie

De afsluiting van het voortgezet onderwijs in Nederland gebeurt volgens een heel dik besluit, het zgn. examenbesluit. Als volgens dit besluit alle vakken zijn afgerond en als totaal wordt voldaan aan de zgn. examennormen krijgt een leerling zijn diploma. Dit diploma geeft aan dat de opleiding in het voortgezet onderwijs goed is afgesloten maar geeft ook recht op toelating op de aansluitende vervolgopleiding.

Om uiteindelijk een diploma te behalen moeten er heel veel onderdelen worden afgerond. Een overzicht hiervan staat in de PTA's van de verschillende richtingen.


  • Belangrijke data 4TL <klik hier>
  • Belangrijke data 5HA <klik hier>
  • Belangrijke data 6VW <klik hier>
  • POWERPOINT presentatie 4BB-KB d.d. 24 maart 2021 voorlichting examens 2021 <klik hier>
  • POWERPOINT presentatie 4TL-5HA-6VW d.d. 9 maart 2021 betr. maatregelen CE 2021 <klik hier>