Waarom Maerlant?

Een nieuwe school!

Maerlant is een goed presterende school met uitstekende examenresultaten in de afdelingen vmbo bb/kb/tl, havo, atheneum en gymnasium. Iedere afdeling heeft zijn eigen lokalen en loungeplekken.

Omdat er veel voorzieningen zijn die door iedereen gebruikt worden, betekent dit dat je je vrienden en vriendinnen van de basisschool weer tegen kunt komen. In het gebouw is veel glas gebruikt. Daardoor kunnen we ons onderwijs in alle openheid laten zien: in uitdagende lessen wordt gewerkt, gediscussieerd, gepeinsd en gelachen.


Met plezier naar school

Wij willen graag dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen.
Er is respect en er gelden normen en waarden. Pesten en pestgedrag worden niet getolereerd.
De schoolregels gelden voor iedereen (leerlingen en personeel). Men kan elkaar hierop aanspreken.
Maerlant is een rookvrije en gezonde school. Frisse kleuren en heel veel licht. Een grote fietsenstalling onder de school en wel vijf gymzalen. Ook heeft Maerlant een eigen counter met veel (gezonde) producten.
Elke afdeling heeft zijn eigen unit. Rood, geel en groen zijn de herkenbare kleuren voor de leerlingen.  


GRIP op Leren

Sinds schooljaar 2020-2021 werken leerlingen op het Maerlant met een rooster waarin lessen van 60 minuten staan (ongeveer 4 op een dag) en flexibele lessen van 1 of 2 keer een half uur. In die flexibele lessen kies je voor die vakken waar jij extra tijd in willen steken. Of je kiest voor een huiswerkuur of voor een stilte-uur (dan kun je je goed concentreren). Ook kun je inschrijven voor een langere periode van p-tijd: sportlessen, filosofie, de wereldkeuken en nog veel meer!

Om de goede keuzes te maken heb je met regelmaat een gesprek met je coach – gemiddeld eens in de twee weken. Zo krijg je GRIP op wat en hoe je wilt leren!

Hoe laat zijn de lessen?
Een voorbeeldrooster voor een brugklas):

Niet alleen lessen

Maerlant staat bekend om de extra (buitenschoolse) activiteiten. 

Begin eerste klas staat er een brugklaskamp op het programma en in december zijn er de kerstgala's. 


Aan het eind van klas 1 is er een leuk uitstapje en aan het eind van de laatste lesochtend begint het zomerfeest: Summer Vibes!

Ook in de hogere klassen zijn er allerlei buitenschoolse activiteiten. Heel populair zijn de stedenreizen naar Barcelona, Rome, Londen en survivalweek in Oostenrijk.
Chromebooks

In klas 1 tot en met 4 wordt met Chromebooks gewerkt. Niet iedere les, wel regelmatig.
Via The Rent Company kan een Chromebook worden gekocht of gehuurd.
Bij het Open Huis en op de informatieavond in juni voor ouders van nieuwe brugklassers in juni volgt meer informatie.P-tijd 

project – portfolio – periode – plus
Iedere periode tussen twee vakanties in kun je kiezen voor plusactiviteiten. Van Wereldkeuken via Gamedesign of Maerlant-choir tot Zaalvoetbal. Of biologisch veldwerk, kunst op school, de wondere vogelwereld. 

Met het volgen van P-tijd bouw je gedurende je schooljaren je Portfolio op met aan het eind naast je schooldiploma ook een certificaat met je Plusactiviteiten. Bij veel vervolgopleidingen van belang!


 


Eigentijds gymnasium


Maerlant heeft een Eigentijds Gymnasium. Bij ons is het gymnasium meer dan Grieks en Latijn op het rooster. Naast aandacht voor kennis en een mooi programma rond klassieke vorming zijn er projecten met aandacht voor nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en reflectie.


Begeleiding door je coach!


Gemiddeld eens in de 14 dagen spreek je je coach. Die maakt een afspraak met jou, maar je kunt ook zelf initiatief nemen voor een afspraak met je coach. Die helpt je ook bij het maken van keuzes voor extra vaklessen (flextra) en p-tijd.
Je coach helpt je ook bij het plannen, met hoe je je huiswerk kunt aanpakken en hoe je met leerwerk omgaat.
Er is ook regelmatig contact met ouders door de coach, en de coach is omgekeerd ook een aanspreekpunt voor de ouders.


LeerlingLoket

Op deze centrale plek, middenin de school, kun je altijd terecht voor allerlei verschillende zaken.
Als je je niet lekker voelt, als je met pesten te maken hebt, of ziet dat anderen gepest worden, bij ziekmelding, verlofaanvragen en zelfs bij liefdesverdriet …
Het LeerlingLoket werkt nauw samen met de coaches ten behoeve van de leerlingen.


We doen het samen

Goed contact tussen school, ouders en leerling is erg belangrijk. Leerlingen worden begeleid in hun studie, er zijn ouder-informatieavonden, maar ook ouder-leerling cijferbesprekingen.
Bij Maerlant wordt de leerling gezien!


Dubbele adviezen

Leerlingen met een dubbel advies, bijvoorbeeld tl-havo, worden op het hoogst geadviseerde niveau geplaatst. Met goede begeleiding werken we dan zo vaak als mogelijk naar het hoogste niveau toe. De coach speelt een belangrijke rol in de begeleiding en heeft gedurende het jaar natuurlijk regelmatig overleg over de voortgang.


SchoolStewards

Maerlant is een schone school. Dat komt zeker door de inzet van de SchoolStewards. Elke dag houdt een groep leerlingen uit klas 3 en 4 toezicht tijdens de pauzes. In tweetallen spreken zij leerlingen aan als er rommel ligt. Opruimen doen we met elkaar!


Op ontdekkingsreis

Al in de eerste klas staan er nieuwe vakken op het rooster. Denk aan Engels en in havo/vwo ook Frans.
Wiskunde vind je in het rooster net als science (in het vmbo) en onderzoeksvaardigheden.
Natuurlijk ook ‘doe-vakken’ als tekenen, handvaardigheid en muziek – en wat dacht je van de lessen lichamelijke opvoeding in de mooie gymzalen …Uitstekende resultaten

Maerlant is een uitstekende school.
Een bewijs hiervan zijn de eindresultaten van de examens.
Al jaren hebben we hoge slagingspercentages, boven het landelijk gemiddelde.