Examen informatie

De afsluiting van het voortgezet onderwijs in Nederland gebeurt volgens een heel dik besluit, het zgn. examenbesluit. Als volgens dit besluit alle vakken zijn afgerond en als totaal wordt voldaan aan de zgn. examennormen krijgt een leerling zijn diploma. Dit diploma geeft aan dat de opleiding in het voortgezet onderwijs goed is afgesloten maar geeft ook recht op toelating op de aansluitende vervolgopleiding.

Om uiteindelijk een diploma te behalen moeten er heel veel onderdelen worden afgerond. Een overzicht hiervan staat in de PTA's van de verschillende richtingen.


  Actuele opmerkingen over de tentamens en examens staan hieronder (update 26 mei 2020):
 • Aanvraag RV toets 4BB/KB <klik hier> (de link is vanaf 4 juni beschikbaar)
 • Aanvraag RV toets 4TL-5H-6V <klik hier> (de link is vanaf 4 juni beschikbaar)

 • Informatie over uitslagdag, aanvragen RV toets en diploma-uitreiking <klik hier>

 • Schema SE-3 van 7-18 mei 2020 voor 4TL/GL, 5HAVO en 6VWO <klik hier>
  Begeleidend schrijven bij schema SE-3 voor 4TL/GL, 5HAVO en 6VWO <klik hier>

 • Slaag-zakregeling 2020 voor 4BB/KB/LWT <klik hier>
 • Slaag-zakregeling 2020 voor 4TL/GL, 5HAVO en 6VWO <klik hier>

 • Belangrijke informatie d.d. 23 maart 2020 4TL/GL <klik hier>

 • SE rooster 4BB/KB/LWT <klik hier>
 • Aangepaste planning 4BB/KB/LWT <klik hier>

 • Belangrijke informatie d.d. 23 maart 2020 5HAVO <klik hier>
 • Belangrijke informatie d.d. 23 maart 2020 6VWO <klik hier>
 
* Je eigen geld als je 18 wordt <klik hier>