Examen informatie

De afsluiting van het voortgezet onderwijs in Nederland gebeurt volgens een heel dik besluit, het zgn. examenbesluit. Als volgens dit besluit alle vakken zijn afgerond en als totaal wordt voldaan aan de zgn. examennormen krijgt een leerling zijn diploma. Dit diploma geeft aan dat de opleiding in het voortgezet onderwijs goed is afgesloten maar geeft ook recht op toelating op de aansluitende vervolgopleiding.

Om uiteindelijk een diploma te behalen moeten er heel veel onderdelen worden afgerond. Een overzicht hiervan staat in de PTA's van de verschillende richtingen.Wij feliciteren onze Maerlant geslaagden van harte !!


Actuele opmerkingen over de tentamens en examens staan hieronder:

  • Belangrijke data 4vmbo-BB/KB
  • Belangrijke dat 4vmbo-TL <klik hier>
  • Belangrijke data 5havo <klik hier>
  • Belangrijke data 6vwo <klik hier>
  • Data CSPE Technologie 4vmbo-TL <klik hier>
  • Data CSPE Beeldend Tekenen 4vmbo-TL <klik hier>
  •    


* Je eigen geld als je 18 wordt <klik hier>