Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school, dus ook aan het Maerlant,  is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR is een wettelijk orgaan dat  instemming verleent of advies geeft ten aanzien van diverse beleidsstukken en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen komen steeds hier te staan.


Het belang van de Medezeggenschapsraad op het Maerlant: 

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor u als ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, uw kind brengt een zeer groot deel van de tijd door op school. Ze bouwen daar aan hun toekomst. Als ouder wil je graag dat je kind daartoe optimaal in staat gesteld wordt....lees verder.


Vergaderschema 2017-2018 

Dinsdag 5 september 2017
Dinsdag 31 oktober 2017
Dinsdag 12 december 2017
Dinsdag 30 januari 2018
D
insdag 13 maart 2018
Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 5 juni 2018
Dinsdag 26 juni 2018 (etentje)De samenstelling van de MR 2017-2018 ziet er na de laatste verkiezingen als volgt uit:

Personeelsgeleding:

Leerlinggeleding:

Oudergeleding:

Mw. G. Muilwijk-Drent (voorzitter)

Lars von Burg

Mw. I. Huijgen

Dhr. K. Hoekstra (secretaris)

Kia Groeneveld

Dhr. D. Groeneveld

Dhr. E. v.d. Geest (vice-voorz. en tevens GMR-lid)

Suzanne Huijgen

Mw. M. Brunt

Mw. M. v.d. Salm    
Dhr. N. Tromp
   
Dhr. D. v.d. Ruit
   

 


Reglement MR

De MR werkt onder een vastgesteld reglement. Omdat dit reglement een groot bestand is, is deze als pdf-bestand beschikbaar. Klik hier voor het reglement. 


Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Het Maerlant maakt deel uit van de onderwijsstichting Galilei. De wet geeft aan dat er voor deze stichting een overkoepelende medezeggenschapsraad de gang van zaken met betrekking tot het handelen van het bestuur van de stichting controleert. Deze raad wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad genoemd. Ook voor deze raad is een reglement vastgesteld. In pdf-formaat kunt u dit lezen door hier te klikken.

 

Vergadering dd.  Notulen

 notulen

   Jaarverslag 2015-2016  pdf
 31-10-2017  Notulen open gedeelte  pdf
 05-09-2017  Notulen open gedeelte  pdf
 14-03-2017  Notulen open gedeelte  pdf
 24-01-2017  Notulen open gedeelte  pdf
 06-12-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 01-11-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 06-09-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 2015-2016  besluitenlijst  pdf
 21-06-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 31-05-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 16-04-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 08-03-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 26-01-2016  Notulen open gedeelte  pdf
 01-12-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 03-11-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 08-09-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 23-06-2015  Notulen open gedeelte/besluitenlijst  pdf pdf
 19-06-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 15-04-2015  Notulen open gedeelte  pdf
 17-03-2015  Notulen open gedeelte/besluitenlijst  pdf pdf
 04-11-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 16-09-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 08-07-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 10-06-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 13-05-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 11-03-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 28-01-2014  Notulen open gedeelte  pdf
 02-04-2013  Notulen open gedeelte  pdf
 05-02-2013  Notulen open gedeelte  pdf