nl-NLen-US
U bent hier:   Home
  |  Log in

Article Details

Heropening per 3 juni 2021
Bericht geplaatst op: 3-6-2021


Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Zoals al eerder gemeld gaat het Maerlant op donderdag 3 juni weer geheel open.

We gaan dan te werk volgens het ‘gewone’ rooster van voor de lockdown; zij het dat we geen P-tijd organiseren. Dat rooster is op magister te vinden.

Hygiëne en veiligheid
Leerlingen mogen het klaslokaal niet verlaten voorafgaand aan de bel.
In de kleine pauze blijf je in het lokaal en ga je pas na de pauze naar het nieuwe lokaal.

De inmiddels bekende hygiëne- en gedragsregels blijven gelden: handen reinigen bij binnenkomst, mondkapje bij verplaatsingen buiten de klas, regelmatig handen wassen/ontsmetten, anderhalve meter afstand tussen leerlingen en docenten, blijf thuis als je ziekteklachten hebt, enzovoort.

Een nieuwe maatregel is: preventief zelftesten door leerlingen:
• gisteren en eergisteren hebben alle leerlingen twee zelftesten gekregen,zodat zij zich de komende week twee maal per week thuis kunnen testen;
• in de week van 7, 14 en 21 juni krijgt iedere leerling iedere week twee zelftesten uitgereikt;
• deelname aan zelftesten is vrijwillig en - goed om te weten: de meegegeven zelftesten zijn veel minder belastend dan de bekende GGD-testen.

Deelnemen aan zelftesten is belangrijk. Leerlingen doen het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Door zelftesten is de kans op besmettingen op school veel kleiner en daarmee de kans op een goede zomervakantie groter. Op deze manier kunnen wij de school verantwoord openen.

Vragen of zorgen?
Als u vragen heeft over de veiligheid op school, neem dan contact op met Laura Eijsberg: l.eijsberg@maerlant.eu .
Zij zal op basis van uw vraag verwijzen naar de jeugdverpleegkundige of de leerplichtambtenaar.

Tot slot
De afgelopen anderhalf jaar hebben onze leerlingen en hun ouders/verzorgers heel goed rekening gehouden met alle maatregelen en afspraken die met de coronacrisis te maken hebben. Hierdoor is het aantal besmettingen meegevallen; er zijn op Maerlant geen uitbraken geweest.
Wij hebben gelukkig niet veel ingrijpende maatregelen hoeven te nemen. Daarvoor wil ik iedereen graag hartelijk bedanken!

namens de schoolleiding,

Anders Vink
rector Maerlant


Terug