nl-NLen-US
U bent hier:   Home
  |  Log in

Article Details

Maerlant t/m 6 april gesloten - bericht van de rector
Bericht geplaatst op: 24-3-2020


Brielle, 16 maart 2020


Geachte ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen,

Zoals eerder meegedeeld zijn er t/m 6 april aanstaande geen lessen.

examenkandidaten
Update 24 maart:

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Vandaag, dinsdag 24 maart 2020, heeft het Maerlant een brief met nieuwe informatie mogen ontvangen van minister Slob, minister van onderwijs. Hierin staat dat de centrale examens voor alle examenkandidaten komen te vervallen. Dit betekent dat de schoolexamens gaan bepalen of een leerling geslaagd is of niet.

De examencommissie heeft naar aanleiding van deze informatie het volgende besloten;

Wij bieden de examenkandidaten de laatste schoolexamens in twee perioden aan.
De examenkandidaat bepaalt zelf in welke periode het schoolexamen gemaakt wordt; dat kan per vak verschillend zijn.
De eerste keuze voor een afnamemoment is de planning zoals deze gisteren is gecommuniceerd.
De tweede keuze is een toetsweek na de meivakantie. Dit rooster maken wij na het afronden van het eerste moment van toetsen.

Wanneer een examenkandidaat niet aanwezig is bij een afnamemoment in de eerste periode, kiest de kandidaat automatisch voor het maken van het schoolexamen in de tweede periode. Hierover hoeven kandidaten ons niet vooraf te informeren.

Naast het afnemen van de laatste schoolexamens in twee perioden bieden wij leerlingen een extra herkansing aan. Dit kan een herkansing zijn uit deze laatste periode, of een herkansing van een geheel vak. Nadere informatie over de herkansing volgt nog. Dit is namelijk een wijziging op het PTA en dat moeten wij voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

Eventueel nog af te nemen mondelingen en/of presentaties van vakken moeten voor 18 april 2020 zijn afgerond.

Hieronder nogmaals de afspraken omtrent de afname van de schoolexamens.
Het gaat om de volgende maatregelen:
 • leerlingen houden zowel op het schoolplein als in het gebouw gepaste afstand van elkaar; minstens anderhalve meter.
 • leerlingen van verschillende afdelingen komen gespreid binnen:
  leerlingen van vmbo-TL: fietsen op het plein, via nooduitgang
    bij E001 naar binnen;
  leerlingen van havo: via de fietsenstalling naar binnen, via
    trappenhuis naar E004, of via nooduitgang naar E003;
  leerlingen van het vwo: bij de parkeergarage naar binnen,
    via nooduitgang naar boven.
 • bij binnenkomst wast iedere leerling de handen met desinfecterende gel.
 • iedere leerling gaat meteen naar zijn of haar plaats in de examenzalen; die plaats is aangegeven met het examennummer van de leerling; zorg er dus voor dat je dit nummer paraat hebt.
 • tassen en jassen worden bij de eigen tafel bewaard; let er op dat telefoons uit zijn!
 • na afloop van de examens gaat iedere leerling meteen het gebouw uit en van het schoolplein af.
De gymzalen zijn ingericht als examenruimte; er zitten maximaal 30 leerlingen in één zaal (normaal gesproken maximaal 80 leerlingen in één zaal) en dat betekent dat er meer dan 10 m2 per leerling beschikbaar is; uiteraard zijn de tafels zo ver mogelijk uit elkaar neergezet.

Om de zalen goed te kunnen schoonmaken na afloop en om te voorkomen dat leerlingen in het schoolgebouw verblijven tussen twee toetsen in, hebben we nog een belangrijke maatregel moeten treffen: leerlingen hebben slechts één toets per dag.

Deze laatste maatregel heeft tot gevolg dat we het schema voor de toetsen hebben moeten aanpassen. Ik kan mij voorstellen dat dat voor leerlingen wellicht niet prettig is; we hebben hier toch voor gekozen vanuit het principe veiligheid eerst.

Op deze website (leerlingen-examens) vindt u het aangepaste schema.

We kunnen ons voorstellen dat deze situatie veel onrust en vragen oproept. Daarom zijn de afdelingsleiders bereikbaar voor de examenkandidaten per mail, zet hierin het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en zij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Namens de schoolleiding,

Anders Vink
rector Maerlantvoor iedereen onderwijs op afstand
Wij gaan het onderwijs op een andere wijze inrichten in deze periode.
Docenten zullen via Magister met de leerlingen communiceren.
Via de ELO worden eventuele opdrachten geplaatst die zij moeten maken.
De lessen in Magister blijven vanaf aanstaande woensdag gewoon staan, zodat docenten per les een planning met opdrachten in de agenda zullen zetten.
Houd Magister dus in de gaten!

kinderopvang
Leerlingen van onze school waarvan de ouders een zogeheten vitaal beroep uitoefenen hebben recht op opvang op school. We gaan er van uit dat niet veel ouders hierop een beroep zullen doen, gezien de leeftijd van onze leerlingen.
Indien u als ouders hierop toch een beroep wenst te doen, dan kunt u dat melden bij de betreffende afdelingsleider.

buitenlandse reizen
Alle voor begin april geplande buitenlandse reizen gaan niet door.
We proberen die reizen zo veel mogelijk te verplaatsen naar september.
Zodra er meer bekend is informeren we de betrokken ouders en leerlingen.
Voor de Zuid-Afrikareis wordt de informatieavond voor ouders en leerlingen vooralsnog verplaatst naar woensdag 8 april.

boeken ophalen
Examenleerlingen kunnen boeken die nog in kluisjes liggen op dinsdag 17 maart ophalen volgens het volgende schema:
4 basis/kader van 9.00 tot 10.00u
4 gl/tl van 10.00 tot 11.00u
5 havo van 11.00 tot 12.00u
6 vwo van 12.00 tot 13.00u

Leerlingen van andere klassen hebben daartoe gelegenheid op woensdag 18 maart volgens het volgende schema:
brugklassen tussen 9.00 en 10.00u
tweede klassen tussen 10.00 en 11.00u
derde klassen tussen 11.00 en 12.00u
4havo, 4vwo en 5vwo tussen 12.00 en 13.00u

De school zorgt in alle gevallen voor een goede doorstroming van leerlingen.

vragen
De receptie van de school is tussen 08.00 en 14.00 uur beschikbaar voor alle mogelijke vragen. Op sommige vragen kunnen wij op dit moment nog geen antwoord geven, hiervoor vragen wij uw begrip.

Telkens als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij u informeren. Dit doen wij per mail.

Namens schoolleiding,

Anders Vink
rector

Terug